Stiftelsen Gustaf & Ida Unmans Donationsfond
- förvaltar donationskapital och delar ut stipendier

Ansökningsformulär

Ansökan konstskolor

Ansökan gymnasieskolor

Vanliga frågor

Regler och tillkomst

Kontakt

 

Stipendier delas ut till studerande vid skolor för konst och konsthantverk och studerande vid gymnasieskolor

I båda fallen gäller att skolan ska ligga inom Stockholms län

Sökanden ska ha visat goda resultat i sina studier och vara i behov av ekonomiskt bidrag

Stipendium utgår med högst 50 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring

Stipendier lämnas ej till resor. Ej heller för studier vid skolor för musik eller scenisk konst


 
Stipendieutdelning för 2018 öppnar den 13 januari 2018.
Gymnasieansökan skall vara fonden tillhanda senast den 19 februari 2018.

Ansökan till konst- och konsthantverksstipendium lämnas tillsammans med arbetsprover.
Inlämning sker den 22-23 februari 2018.
Plats och tid för inlämning av arbetsprover – se under fliken Ansökan Konstskolor

 

http://script.lmdata.se/cgi-bin/counter/counter.exe?link=unmanfonden.se&style=odometer