Unmans Donationsfond kan nås genom stiftelsens sekretariat:

Vill du ha svar på frågor eller annan kontakt, mejla till info@unmanfonden.se