FRÅGOR OCH SVAR – Stiftelsen Gustaf & Ida Unmans Donationsfond

Finns det någon åldersgräns för att söka stipendium?
Nej, det finns inga speciella åldersgränser.
Den enda bestämningen är att stipendium skall ges till unga studerande.

Vi ska göra en klassresa och vill därför veta om klassen kan få stipendium.
Nej, stipendium delas endast ut till enskilda studerande; ej till klasser eller andra grupper.

Om jag får stipendium, får jag då använda pengarna hur jag vill?
Ja, stiftelsen har inga krav på hur utdelade stipendiemedel används.
Avsikten är att man skall använda dem till sin försörjning.

Jag ska börja på skola nästa höst. Kan jag söka stipendium redan nu?
Nej. Stipendium söks under tiden man studerar vid en skola.
Studierna skall i princip bedrivas på heltid under den termin när stipendierna utdelas.

Kan stipendium sökas av elever vid skolor för musikutbildning, teater och dans? Det är väl också konst.
Stiftelsens styrelse har beslutat att stipendium ej delas ut till studier vid skolor för musik eller scenisk konst.
Svaret är alltså nej. Stipendium kan inte erhållas vid denna typ av utbildning.

Gäller stipendiet även för mig som läser en gymnasial utbildning på folkhögskola eller liknande?
Det avgörande är om skolan betecknas som en gymnasieskola. I så fall kan Du söka stipendium.

Måste jag vara skriven i Stockholms län, om jag läser vid en skola där?
Det saknar betydelse var Du är skriven eller bosatt.

Jag som är skriven i Stockholms län, men läser vid en skola på annan ort, får jag söka stipendium?
Nej. Skolan ska ligga inom Stockholms län

Jag hinner inte få med intyg från lärare. Kan jag komplettera med intyget senare?
Nej. Arbete med bedömning av ansökningar påbörjas direkt efter ansökningstidens slut.
Handlingar som inkommer efter det att tiden gått ut kommer därför inte att kunna beaktas vid bedömningen.

Vad är slutskattebesked?
Det papper som du får från Skatteverket som visar senaste årets inkomst + skatt.
För gymnasieansökande skall vårdnadshavares slutskattebesked bifogas. Uppgifterna kan hämtas på Skatteverket.se