UTDELNING AV STIPENDIER

till studerande vid skolor för konst och konsthantverk.
Skolorna ska vara belägna inom Stockholms län

Ansökan om stipendium och arbetsprover från konstelever
skall lämnas in 21 och 22 februari på:

International School of the Stockholm Region
Bohusgatan 24-26
116 67 Stockholm

Glöm inte att fylla i ansökningsformuläret som du hittar under fliken Ansökningsformulär
och bifoga detta när du lämnar in ditt arbetsprov.

OBS! Se till att alla uppgifter och intyg finns med!
Ofullständiga och för sent inkomna ansökningar kan inte behandlas
och kommer inte heller att returneras.

Tider för inlämning: Torsdag 21 februari kl 15.00 - 18.00 för digitala arbetsprover
och fredag 22 februari kl 15.00 – 18.00 för övriga arbetsprover.

Tider för avhämtning: Söndag 24 februari 2019, kl 13.00 – 17.00.

 

Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas skriftligen senast 24 mars.

Om du lämnar in digitalt material så tänk på följande:
Allt material lämnas in på USB-minne med namngivna titlar på.
Alla enheter ska märkas och lämnas in i märkta emballage som går att återförsluta.
Filerna får inte vara för tunga.

Rörligt material:
Filformat som går att spela upp i QuickTime, t.ex .mov-format.
Övrigt digitalt material – filformat som t.ex pdf, jpeg, tiff eller png.

Det underlättar för juryn om du bifogar en kort och utskriven klargörande text
(max en halv A4) där du beskriver det/de verk som du ansöker med.