UTDELNING AV STIPENDIER

till studerande vid skolor för konst och konsthantverk.
Skolor för konst och konsthantverk delas in i förberedande konstskolor och konsthögskolor.
Skolorna ska vara belägna inom Stockholms län

Specifikationer för arbetsprover

Sökande lämnar in minst 3 arbetsprover.
Du kan endast ladda upp en digital fil per arbetsprov.
I ett montage, om max 3 bilder, kan arbetsprovet visas i fler bilder.

Beskrivningen av arbetsprovet ska innehålla titel, mått/tid, teknik/material och tillkomstår.

Videoverk ska dokumenteras med högst 2 minuter per arbetsprov.

Arbetsprover får vara högst 3 år gamla.

Du skall vara upphovsperson till arbetsproverna.

Ansökan om stipendium för studerande på förberedande konstskolor.

Ansökan om stipendium för studerande på konsthögskolor.