STIFTELSENS TILLKOMST OCH ÄNDAMÅL

 

 Stiftelsen Gustaf & Ida Unmans Donationsfond har tillkommit efter testamentariskt förordnande av fru Ida Unman 29 april 1924

 Ida Unman förordnade att viss del av hennes kvarlåtenskap skulle för framtiden utgöra en särskild fond
"vars behållna avkastning skall användas till stipendier å ca 500 kr åt unga män med förhoppningsingivande anlag".

 Ida Unman föreskrev även att stiftelsen skulle bära namn efter henne och hennes son, konstnären Frans Gustaf Unman

 Stiftelsen har till ändamål att förvalta sin egen förmögenhet och att utdela stipendier

  Efter beslut om permutation kan stipendium ges till såväl kvinnor som mänVill du veta mer om Gustaf Unman, läs här i Wikipedia