UTDELNING AV STIPENDIER

Ansökan om stipendium från gymnasieelever ska ha inkommit
senast måndag 18 februari 2019 till:

Norra Reals gymnasium
Att: Unmanfonden
Roslagsgatan 1
113 55 Stockholm

OBS! Se till att alla uppgifter och intyg finns med!
Ofullständiga och för sent inkomna ansökningar kan inte behandlas och kommer inte heller att returneras

Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas skriftligen senast 24 mars.